ИСТОРИЯ

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

 Основно училище „Васил Левски” – Тихомир е основано през октомври 1923 г. .

    Както в миналото, така и днес се редят успехите на възпитаниците на училището. Учителите, посветили се на тази професия, с всеотдайния си труд години наред градят авторитета на учебното заведение под умелото ръководство на директорите, които се справят с предизвикателствата на своето време.  Всички ние – директори, учители, ученици, родители осъзнаваме, че образованието е една от обществените дейности, към която сме най – чувствителни. Стремим се училището ни да е сред най-добрите, да дава модерни знания, активно да участва във възпитанието на учениците. Ползва се с авторитет сред просветните интституции и обществеността в областта ни.

    Няколко поколения ученици се обучават в добре поддържаните класни стаи и кабинети. Осигурен е 24 часов достъп до Интернет. Компютърните кабинети осигуряват възможност за модерно  обучение и използване на интерактивни форми за занимания по всички учебни предмети.

Училищното настоятелство, което е регистрирано в съда като сдружение с нестопанска цел, работи активно за финансовото и материално - техническото осигуряване на училището.

Вече близо век пишем своя летопис – с наученото в час, с радостта от успехите. Учениците ни са конкурентно способни и продължават образованието си в престижни училища.

Учим се и творим в настоящето, защото знаем: „Бъдещето – това сме ние!”