ОУ "В. Левски", с. Тихомир, общ. Кирково, обл. Кърджали

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

                                           Състав:                                                Резерви:

                 1. Албена Ангелова Генчева       (родители)    1. Маринела Миткова Хаджиева 

                 2. Хабибе Али Изет                       (община)     2. ............................................

                 3. Бистра Красимирова Тодорова (родители)   3. Виолина Миткова Тодорова   

                 4. Хасан Хюсеин Али                   (родители)   4. Анелия Миткова Караилиева  

                 5. Мустафа Ахмед Юсеин             (родители)   5. Лидия Мирчева Митева        

Първо заседание на обществения съвет - 14.11.2016 г.

СПИСЪК НА РОДИТЕЛИТЕ-ДЕЛЕГАТИ НА СЪБРАНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата.

Oтчет за дейността на Обществения съвет за 2016-2017

Oтчет за дейността на Обществения съвет за 2017-2018

Oтчет за дейността на Обществения съвет за 2018-2019