=============================================================
ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ В КАБИНЕТ ИТ.doc (28 kB) 
- прочети -

Учениците и учителите от ОУ "В. Левски", с. Тихомир работят по различни проекти, насочени към:
• Повишаване качеството на образованието;
• Организиране на дейности за развитие на уменията на децата в различни областите на образованието;
• Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси, насърчаване на забавно-развлекателните състезания и конкурси с участието на родители, ученици, учители;
• Целогодишно ангажиране на учениците, чрез създаване на клубове;
• Организиране на училищни празници и други форми с участието на членовете на училищната общност;
• Ритуализация на училищния живот - създаване на усещането за принадлежност към училището; повишаване на мотивацията  за участие в училищния и в извънучилищния живот;
• Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда;
• Развитие на интересите на учениците за формиране на по-висока обща култура.