ПАТРОНЪТ

„Ако е за Българско, то времето е във нас, и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.”

„Историята ни няма да прикачи заслугите ми другиму.“

„Дела трябват, а не думи.“

    Това са само малка част от думите, изречени от един велик българин, един истински революционер, един национален герой, патрона на нашето училище - Васил Левски.

  Апостола е най-съвършен синтез на мисъл и воля, на живот и дело. Затова у него няма колебания, няма раздвоение, няма връщане назад. Вдъхновен от безгранична обич към България и от желанието да види отечеството си свободно, той работи с ненадмината прозорливост и такт, с непостижимо себеотрицание и с неизчерпаема воля за борба и подвиг.

Неговото име стана най-скъп символ на народното съзнание. А самият той израсна като един от най-съвършените изразители на българския народностен дух.